O sboru dobrovolných hasičů města Žatce


Vznik žateckých hasičů

Žatecký hasičský sbor patří k nejstarším v Čechách. Ustavující schůze hasičského dobrovolného sboru se konala dne 3. dubna 1870 ve dvě hodiny odpoledne v budově dnes již zbouraného hostince Střelnice, což vyplývá z historických dokumentů. O této schůzi existují záznamy, ze kterých vyplývá, že prvním velitelem tohoto sboru se stal fotograf Richard Schöer a zástupcem byl zvolen Wilhelm Keller.

Hasičský dobrovolný sbor nesl název „Der freiwillige Turnfeuerwehrverein“, jehož náplní bylo kromě hašení požárů i tělesné cvičení. V prvním dochovaném zápisu ze září 1871, a ani později, již historiograf Adolf Seifert píše o ,,těžké krizi spolku, která měla příčinu v roztržce s městskou radou“. Z těchto pramenů je patrné, že spolek procházel krizí. V roce 1876 měla být krize zažehnána a název spolku byl změněn, z názvu zmizel výraz ,,Turn“, a náplní spolku se stala především protipožární činnost. Členy sboru, ať činnými či přispívajícími, se stala většina majitelů žateckých domů. V roce 1914 byl jmenován a zvolen požární radou Josef Pachmann. Pod jeho vedením novostí. Například v roce 1922 byla pořízena nová autostříkačka a záchranářské auto. Rovněž v tomto roce byla městem postavena nová zbrojnice a byl zřízen nový poplašný systém. Vzhledem k tomu, že v této době byl Žatec převážně německý, je zřejmé, že první převaha německého obyvatelstva trvala až do konce druhé světové války.

Ukázka vyprošťování na dni otevřených dveří naší zbrojnice.
Ukázka vyprošťování na dni otevřených dveří naší zbrojnice.

Novodobá historie sboru

Velká garáž zbrojnice s CAS 8, CAS 24 a TA1 v popředí.
Velká garáž zbrojnice s CAS 8, CAS 24 a TA1 v popředí.

Po listopadové revoluci v roce 1989 byla činnost sbor utlumena, prakticky znovuobnoven byl po necelých 10 letech, a to v roce 1998. Od té doby roste počet zásahů, rok od roku se zlepšuje jeho technické vybavení.

Postupem času přibývala sboru i technika určené pro zásahy. Roku 2006 byla pořízena dodávka Voklswagen Transporter, která sloužila k technickým zásahů, jelikož do její útrob byla instalována hydraulická vyprošťovací sada. O 2 roky později byla pořízena první cisterna - Avia A31. Další rok došlo k výraznému posunu sboru. Výjezdový jednotka byla přeřazena z kategorie JPO V, do kategorie JPO III. To pro jednotku znamenalo větší počet zásahů a rozšíření její působnosti z města Žatec do většího okolí. Téhož roku došlu k přesunu sboru do nových prostor požární zbrojnice. Původní zbrojnice se nacházela v areálu dnešního Chrámu Chmele a Piva, kvůli jeho výstavbě se nová zbrojnice zřídila v areálu žatecké nemocnice.

V dalších letech postupně docházelo k dalšímu obměňování techniky. V roce 2012 bylo nahrazeno nejstarší vozidlo sboru, a to dopravní automobil Avia A30. Náhradou byla cisterna Liaz K101, která se stala primárním automobilem pro výjezdy k zásahům. Další rok byl pořízen automobil Volkswagen Caddy z příspěvků členů sboru, který byl následně svépomocí upraven do verze určené pro technické zásahy.

Žatecký dobrovolný sbor v dnešní podobě

Sbor počínaje rokem 2024 tvoří členskou základnu 22 řádných členů. Hlavním cílem sboru je získávání mladých členů, kteří jsou systematicky připravováni pro bezproblémový vstup do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žatec. Dále preventivně-výchovná činnost, která má již dlouholetou tradici, protože se podílíme na řadě významných akcí, které jsou spojeny s ukázkou hasičské techniky, vybavení hasičů. Důraz také klademe na školení požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost. Každý rok školíme vybrané školy s problematikou Ochrany člověka za mimořádných událostí. V rámci školení popisujeme jednotlivé mimořádné události, možnosti sebeochrany obyvatelstva, zdroje rizik daného území a správný způsob ohlášení mimořádných událostí na telefonní linky tísňového volání. Každoročně nás můžete vidět na Dni Země, dětských dnech, rozloučení se školou a dalších akcí, které jsou zejména zaměřeny pro děti, kde je seznamuje s naším posláním a činností.

Členové sboru se aktivně podílejí na činnostech v rámci okresních, krajských sdružení hasičů a také přímo v ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kde zastávají funkce ve výkonných výborech a v radách prevence a ochrany obyvatelstva.

V rámci výjezdové jednotky se snažíme obnovovat a vylepšovat její technické vybavení tak, aby zdoláním zásahů bylo co nejefektivnější. Mezi novější kusy vybavení patří i moderní detekční přístroje - detektor plynných látek GasAlert Micro Clip, který chrání zdraví zasahujících hasičů díky včasnému varování na přítomnost nebezpečné plynné látky a termokamera Flir K45, jenž slouží zejména při požárech k odhalování skrytých ohnisek požáru. Dalším moderním vybavením je automatizovaný externí defibrilátor a osvětlovací balón, který se používá zejména při nočních zásazích.

Fotografie z zásahu u požáru skladu v Žatci.
Fotografie ze zásahu u požáru skladu v Žatci.
Vybavení technického automobilu VW Caddy.
Vybavení technického automobilu VW Caddy.
Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s užitím cookies.